Blodsockerloggen (diabetes 2)

Håll reda på sockret

Jag har diabetes typ 2. Det betyder att jag förväntas sköta mig med kost och motion. Jag ska också hålla koll på blodsockervärdet. I början tog jag ett blodprov varje dag, men nu gör jag det var tredje dag. Det räcker för att hålla koll tycker jag.

Om du vill kan du läsa om diabetes 2 på Storstockholms diabetesförening, där jag är medlem: SSDF, Vad är diabetes typ 2.

När jag fick diagnosen diabetes typ 2 gav syster Karin mig en blodsockermätare och en liten bok där jag skulle skriva in mina mätvärden. Efter någon vecka gick jag över till att logga mina värden i Excel. Excel har jag i datorn och i telefonen. Alltid tillgängligt. Efter några år tänker jag att kanske fler vill ha ett enkelt sätt att logga sin värden, så jag byggde om min loggbok så att den säkert passar även dig.

Logga blodsockret i Excel – i mobilen eller i datorn.
Not: På bilderna är dagarna på engelska. Det är för att min Excel är inställd på engelska. Har du en Excel som pratar svenska skrivs också dagarna på svenska.

Längre ner på sidan kan du ladda hem ett eget ex av blodsockerloggen!

Det är fritt och gratis att använda blodsockerloggen. Det är också okej att förändra och bygga vidare på den. Läs detaljerna nedan.

Så funkar det

Se det som en loggbok för ditt blodsockerår.

Excelboken innehåller flikar, blad,du kan bläddra mellan:

  • Termometer: ”Blodsockertermometern” ger en bild av vad som anses vara bra och dåliga värden. Färgerna, grönt, gult och rött, visas för de värden du registrerar. Termometern har jag fått av syster Karin på vårdcentralen.
  • Värde över året: Alla mätningar du gjort över året visas i ett översiktligt diagram.
  • Månad: Varje månad har en egen flik där du registrerar dina värden. Här ser du också vad som är månadens medelvärde och får en snabb överblick med ett månadsdiagram.
  • Punktmätningar: Tre flikar för att göra punktmätningar. Punktmätningen skriver du enkelt ut på ett A4-papper och tar med dig när du träffar vården.

Men först …

Börja med att fylla i

  1. Ditt målvärde, vilket blodsockervärde du vill hålla dig under. Målvärdet visas i alla diagram så att du enkelt ser hur du ligger till mot ditt mål.
  2. Din första mätdag i januari du vill påbörja loggningen. Även om du börjar mäta en annan månad fyller du i tänkt startdag här.
  3. Hur ofta du ska mäta blodsockervärdet. Dina mätdagar visas i blått, men du kan naturligtvis notera mätvärden även på dagar som inte är blå.
Men först … Fyll i startvärden

För varje värde du noterar ser du hur det ligger i förhållande till ”blodsockertermometerns” bild av vad som är bra eller dåligt. Färgerna är samma som används i termometern. Du kan mäta på mätdagar, eller göra extra mätningar om du vill. Till varje mätning kan du foga anteckningar.

Exempel: Onsdagen den 19:e var värdet väldigt högt. Jag gjorde därför flera mätningar, dels varje dag, dels två timmar efter lunch, som jag noterat i kommentarerna

Diagram för översikt

Varje månads värden visas också som ett stapeldiagram på månadsfliken. Hela årets mätningar visas samlat på en egen årsflik. En horisontell linje representerar ditt målvärde. Oven diagrammet ser du månadens medelvärde.

Översik med diagram och medelvärde

Punktmätningar

Ibland ville syster Karin att jag skulle göra en serie mätningar inför ett besök. Det betydde att jag skulle mäta före frukost och två timmar efter varje måltid, samt notera vad jag ätit. I blodsockerloggen finns stöd för tre punktmätningar. Punktmätningen skriver du sedan enkelt ut på en A4 och tar med dig till din diabetessköterska.

En punktmätning som A4-utskrift

Hämta din egen blodsockerlogg

Det är fritt och gratis att använda blodsockerloggen. Det är också okej att bygga vidare på den.

Det finstilta: CC BY-SA 4.0 (Erkännande, Dela lika, Lilla huset i skogen mikrodesign AB)

Hämta blodsockerloggen
blodsockerloggen_1.1.0.xlsx (2022-12-24, 295 KB)

Teknikaliteter

Blodsockerloggen är byggd i Microsoft 365 Excel och innehåller inga makron eller kod. Du kan använda den i mobilen, på dator och i Excel på webben. Den fungerar säkert i Google Sheet och Libre Office Calc med flera, men det har jag inte testat.

Alla flikar är låsta för att förhindra oavsiktliga ändringar i funktioner. Om du vill låsa upp en flik högerklickar du på fliken och väljer Ta bort bladets skydd (Unprotect sheet). För att låsa en flik högerklickar du på fliken och väljer Skydda blad (Protect sheet) och klickar på OK.

Så länge du mäter från 2017 till 2031 fungerar skottåren (2020, 2024 och 2028).

Not: På skärmbilderna ovan skrivs dagarna på engelska. Det är för att min Excel är inställd på engelska. Har du en Excel som pratar svenska skrivs också dagarna på svenska.

Ändringslogg
1.1.0, 2022-12-24: 🎄 Du kan nu ange ditt eget målvärde för blodsockret – idigare var det fast 8,4. Medelvärdet för månadens mätvärden visas på varje månadsflik. Mindre putsningar och fixar. Bytt namn från Diabetes – blodsockervärde till Blodsockerloggen samt flyttat från fristedt.org till lillahusetiskogen.se.
1.0.1, 2020-12-01: Rättat rubrik i blå ruta på fliken termometer i mobilt gränssnitt
1.0, 2020-11-28: Första publika versionen